kiki

付小洁:

【2014.03.16速写薄】睡前速写一张,大大的太阳天,运动运动心情无比好晚上见大学同学,秋斌、程程、小琴、军长。我的日记好像是流水帐,老发渣图,捂脸。

猫宅主人:

一些水彩习作-水果  (多图)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水母咪:

十年前,以为每一条路都会走的踏踏实实,以为每一个遇到的人都是缘分,还有每一次坚持都会有美好的结局。现在才知道,并不是每一条走过的路都开满鲜花,也不是遇到每一个人都值得留恋,还有那一次次倔强的坚持也不都是有结果。可是,现在的心,却更快乐。#熊与水母可以兼得#@Amy-xiong 

小维力:

苏州散逛日记,为猫空画的片儿,仿佛也是过了好久的事情~确实好久~

卡酥:

基友讲我画鹤球为毛不喜欢画眼睛

【于是我就画了个眼睛特写(不是

【其实是打碎了本丸窗户的鹤丸老师一脸得意地对着房间里的我说哈哈吓了一大跳吗?【就当是玻璃窗【这不重要其实

【但是实际上#今天的我也还是没有见到鹤丸国永#